Vi feirer at Rettshjelpsfondet er et faktum - nå kan alle advokater søke
Hjem Om oss Støtt oss Nyheter Kontakt oss

Vi feirer at Rettshjelpsfondet er etablert – nå kan alle advokater søke

Stiftelsen Rettshjelpsfondet er nå et faktum. Det ønsker vi å feire med en kunngjøring av at alle som er eller blir medlemmer av en organisasjon med tilknytning til stiftelsen, kan søke om støtte til gjennomføring av sin sak i retten. Dette gjelder uavhengig av hvilket advokatfirma man bruker. Samtidig ønsker vi å fortelle historien bak Rettshjelpsfondet, slik at det kommer tydelig fram hvorfor vi feirer.

Rettshjelpsfondet startet som et privat initiativ fra Victor Håland og Olav Lægreid, og det ble etablert et interimsstyre bestående av Tonje Lovang, Arne Olav Gangstø og de to førstnevnte.

Utspringet til idéen kom fra Olav Lægreid, og kapitalen kom fra innsamlingen som Victor Håland hadde gjennomført sammen med flere andre, for å kunne bestille en juridisk rapport om ung ufør-tillegg for ME-syke. Den var i forkant bestilt hos Advisio Advokat, hvor Olav Lægreid er medeier og firmaets grunnlegger. Ettersom det var Victor som hadde administrert innsamlingen, ble det også Victor som formelt opprettet stiftelsen. Interimsstyret ble samtidig avløst av et ordinært styre bestående av Olav Lægreid (styreleder), Victor Håland og Hans Christian Smith (styremedlemmer) samt Tonje Lovang (varamedlem).

I denne prosessen har alle bidratt, og lovens minstekrav til stiftelseskapital på kr 100.000,- for å få etablert en stiftelse ville heller ikke vært mulig å oppfylle uten alle dere som donerte penger til den juridiske rapporten. Den er ventet å bli levert i løpet av november, som betyr at den er like rundt hjørnet! Rettshjelpsfondet er da den formelle kjøper av rapporten, og den vil bli gjort tilgjengelig her på stiftelsens nettside når den er klar.

Det ble tidlig i prosessen bestemt at stiftelsen skal ha et årsmøte bestående av de pasientorganisasjonene som har knyttet seg til Rettshjelpsfondet via stiftelsens årsmøte. Dette betyr at stiftelsen ledes av et styre mellom årsmøtene, og at årsmøtene bestående av pasientorganisasjonenes representanter behandler vanlige årsmøtesaker som regnskap, vedtekter og valg av styre. Stiftelsen skal være en drivkraft etablert av og for pasienter, og det sikres gjennom at stiftelsesdokumentet og vedtektene fastsetter denne strukturen. Ettersom det er årsmøtet som velger styret, er det også pasientorganisasjonene som bestemmer hvem som skal sitte der.

Styret vurderer søknadene, og det vil blant annet bli stilt krav om at advokaten har nødvendig erfaring og spesialkompetanse på det fagområdet saken gjelder. Dette konkretiseres i stiftelsens tildelingsreglement, hvor det stilles krav om at advokaten må ha prosedert minst tre saker på samme saksområde tidligere, og hvor advokaten også må kunne vise til omfattende erfaring med rettsområdet fra saker i forvaltningen.

Det stilles i henhold til vedtektene krav om at saken må være av prinsipiell interesse, enten for en gruppe pasienter eller på annen måte ha betydning utover den aktuelle saken. Gjennom dette håper vi at Rettshjelpsfondet vil bli en reell drivkraft for å endre rettstilstanden på viktige områder for flere pasientgrupper.

I oppstarten har Advisio ved Olav Lægreid vært en idéskaper og tilrettelegger, og har dekket alle kostnader med opprettelsen av stiftelsen, innkjøp av nødvendig utstyr for å produsere videoer og lagt ned svært mange arbeidstimer brukt på å få på plass holdbare rammer i form av regnskap, revisjon, nettside, bank, Vipps og alt som hører med til seriøs og effektiv drift av en stiftelse, samt markedsføring og videoproduksjon. I denne fasen har det ordinære styret og varamedlemmet bidratt med atskillig innsats på frivillig basis.

Nå som fondet er en realitet og vi er kommet i gang med å samle inn penger, feirer vi dette. Bli med oss i feiringen, ved å gi ditt bidrag. Det bidraget kan være at du deler våre linker, følger vår Facebook-side eller at du gir en pengegave i den størrelsesorden du selv finner passende og mulig for deg.